“Je kan een mens niets leren; je kan hem alleen helpen het zelf te ontdekken in zichzelf” – Galileo Galilei
Binnen de Company gaan we enerzijds zelf creëren en anderzijds choreografieën van anderen aangeleerd krijgen. Beide vragen een andere benadering en coaching. Wanneer we over zelf creëren spreken, dan gebruik ik graag het woord Lab, ons laboratorium. Maar wat doen we in dat Lab?
Heb je al eens nagedacht over je eigen dansstijl? Hoe kan je dat ontdekken en benoemen? Een ruime dansvocabulaire helpt je al een heel eind op weg, maar er is meer dan techniek nodig om je eigen stempel te drukken op de manier hoe je graag danst. In het Lab gaan we onderzoeken wat we fijn vinden aan verschillende bewegingen, waarom de ene een gans andere dansstijl heeft dan de andere, en hoe we bij de ander een bepaalde ‘stijl’ makkelijker ontdekken dan bij onszelf. Observatie en improvisatie zijn de sleutelwoorden in dit onderzoekstraject! Doorheen het traject gaan we ook werken aan nieuw materiaal, van heel ruw tot een (al dan niet) gestileerde dansbeweging, we creëren op die manier een solo wat ons dan weer een doel geeft. En ondertussen komt een ganse stroom aan ideeën voor nieuwe creaties op gang! In het Lab zal je uit je comfortzone komen, je zal de weerstand opzoeken en nagaan hoe je het kan ombuigen in nieuwe bewegingen. ‘Life begins at the end of your comfort zone…’
 
Het Lab is dus de eerste fase binnen het onderzoekstraject.
Ondertussen trachten we wat compositorische uitdagingen op te zoeken. Niets belet er ons om een andere locatie te gaan verkennen, of andere media te gebruiken in onze creaties. Als Company willen we een dansplatform bieden voor amateurdansers ouder dan 14 jaar in de regio van Deinze. De techniek wordt bijgeschaafd in lessen, hier willen we loskomen van het lesgebeuren en op een coachende wijze met elkaar omgaan en groeien.
Het uiteindelijke doel is een voorstelling creëren. Geen avondvullende voorstelling, dat hoeft helemaal niet, maar wel een toonmoment waarin we als Company tonen welke creaties gemaakt zijn in de voorbije periode. Het toonmoment wordt dan ook samen gecreëerd, we bouwen samen mee aan dit toonmoment. Nele coacht je doorheen het creatieproces en zorgt voor de logistieke ondersteuning.
Interesse om de Company te vervoegen? Geef gerust een seintje via het contactformulier of via 0495/42.60.88.

Lauren

Prachtige danseres met een hart voor Dance A.R.T!

Ontfermt zich mee over de kinderen tijdens de vakantiekampen

Nele

Drijvende kracht achter Dance A.R.T! vzw

Dans-, yoga- en bewegingscoach